ILUSTRACE

Knihy patří do mého světa a knižní ilustrace je pro mě "srdeční záležitost". Není to ale práce, která by vás v Česku uživila.

Ilustrovala jsem například "Marné lásky"  ….to jsou příběhy z Malé Strany a Pražských Hradčan, kde jsem skoro celý život žila.

Nebo "Dcera Slunce a Luny" to jsou Katalánské pohádky … dům, kde jsem žila se jmenuje " U Slunce a Luny" a stejně tak Nadace, kterou jsem založila. Knížku Katalánské pohádky, původní české vydání těch samých pohádek, jsem kdysi dostala jako odměnu za 1. místo v mezinárodní dětské výtvarné soutěži na Kubě….

a "Vikinská princezna" … tak tohle je skoro o mě. RAWA je prý staré kmenové vikinské jméno.

Tyto knihy se ke mě dostaly náhodou. Náhodou? 

 

BOOK ILLUSTRATIONS

Books belong to my world and book illustration is a "heart thing" for me. But it's not a job that would support you in the Czech Republic.

For example, I illustrated "Futile Loves" ….these are stories from Mala Strana and Hradčany in Prague, where I lived almost all my life.

Or "Daughter of the Sun and Luna" these are Catalan fairy tales … the house where I lived is called "At the Sun and Luna" and so is the Foundation I founded. I once received the book Catalan Fairy Tales, the original Czech edition of the same fairy tales, as a reward for winning first place in an international children's art competition in Cuba….

and "The Viking Princess"… that's pretty much me. RAWA is supposedly an old tribal Viking name.

These books came to me by accident. By chance?