O MĚ

MgA./ Akad.mal. NADJA RAWA  ( dříve používaná verze jména: RAWOVÁ )

Narodila se a žije v Praze většinou na Malé Straně a Hradčanech :

Kontaktní adresa : tvrz Zhoř, Krásná Hora nad Vltavou, 26256. Zde v poslední době žije a pracuje.

Studia: UMPRUM (VŠUP) Praha _ obor malba; VOŠ Hollarovo náměstí Praha; Gymnázium Jana Keplera Praha

Rodina: s prvním manželem Čestmírem Suškou má dceru Kateřinu Suškovou.

S druhým manželem Hynkem Pakostou má syna Artuše Rawa

Vnučky: Mája a Anna

Tvorba: 

Nadja Rawa je vizuální umělkyně, univerzální experimentátor a vynálezce. Je malířka, ilustrátorka, designerka, multimediální výtvarnice prostoru, restaurátorka a příležitostný pedagog. 

Pracovala také v oblasti objekt a prostorová instalace, inscenovaná fotografie, grafika, freska a jiné nástěnné malířské techniky, polychromie plastik, restaurování nástěnných maleb.,

Autorka mezinárodně oceněné techniky propojení fotografie, 3D objektu a malby: FOTOPLASTIKA / FOBRAZ , kterou se zabývala od roku 1980. Syntézou technik a svým principem využívání tří různých art médií v jednom objektu o několik let předešla pozdější velkou mezinárodní vlnu „inscenované fotografie“.

V roce 1987 poprvé představila tuto část své tvorby (Fotoplastika a fobraz) na samostatné souborné výstavě „K obrazu svému“ v galerii Fotochema na Jungmannově náměstí v Praze.  Výstava měla značný ohlas. Krátce poté byla N.R. také navržena na ocenění „Bílá vrána“ časopisu „Mladý svět“ za novátorský počin ve výtvarném umění a stala se čestnou členkou Svazu fotografů. Koncem 80tých a v 90tých letech byla zastoupena na všech významných výstavách inscenovaného umění a fotografie doma i v zahraničí. Její tvorba byla v tomto období často publikována v médiích v ČR i v zahraničí.

www.nadjarawa.com;  (historické www.nadjarawa.cz)

Autorka „obrazu osvobozeného sejmutím se zdi“_  PA RAWA N.     Je to variabilní vícedílný obraz, jehož princip je inspirovaný sakrální malbou triptychů a vícedílných oltářů. Může to být oboustranně pohledový  nekonečný obraz  instalovaný v prostoru jehož díly / jednotlivé obrazy spojuje magnetická síla a mohou být z jakéhokoli deskového případně i  jiného materiálu. Kompozice takového obrazového labyrintu je  variabilní. Proměnlivost  kompozice vychází z možnosti výměny  dílů / jednotlivých obrazů mezi sebou v celkové sestavě. Lehkost instalace /deinstalace/ dopravy i skladování  takové  obrazové expozice není zanedbatelná.

V současné době se N.R. věnuje mimo volné tvorby  převážně inovacím a vývoji technických řešení a funkčnímu designu prototypů s aplikací technologie MAGNETIN v několika samostatných projektech: 

  1. Nábytkové a jiné variabilní sestavy, (např. variabilní stěny PARAWAN)
  2. Magnetický toaletní set _ MAGNETIN_ aplikace v oblasti Sanity _konkrétně unikátní technické řešení a funkční design toaletních setů Magnetin.
  3. „Gadget“ výzkum a  vývoj aplikací v oblasti hračky, hry, stavebnice, knihy, světelné a jiné objekty a různé doplňky . Autorka stále mapuje a zkoumá možnosti využívání technologie MAGNETIN a její aplikace v dalších oblastech. ( www.designrawa.com)

Výstavy, realizace v architektuře, ilustrace (dále „Seznam výstav, realizací a knižních ilustrací“)

Mimo řady samostatných i společných výstav volné tvorby v ČR a v zahraničí spolupracovala s architekty na výtvarném dotvoření a realizacích interiérů.

Ilustrovala několik knih pro Knižní klub Euromédia Group, Albatros a další nakladatelství.

Zastoupena v domácích a zahraničních institučních i soukromých sbírkách:

Středočeská galerie GASK, Národní galerie ČR, UPM Praha, soukromá sbírka Václava Havla, soukromé sbírky v ČR, Německu, Rakousku, Francii, Holandsku, USA. 

 

Další aktivity:

Koncem 70tých let majitelka „legendárního“ objektu MALECHOV, kde spolu s tehdejším manželem Čestmírem Suškou, kolegy a přáteli pořádali mimo mainstreamové, v tehdejší době významné a hodně navštěvované, výstavy, koncerty, land artové akce a  workshopy.

V letech 1980 –1992 průběžně pracuje na  záchraně a obnově barokní Křížové cesty v  Římově v Jižních Čechách:  polychromie dřevěných plastik, nové autorské fresky a deskové malby, nebo také na obnově stropních nástěnných maleb a polychromie dřevěných plastik v kostele v Miličíně.

Je  zakladatelka (1993) a ředitelka Nadačního fondu U Slunce a Luny / NFSL na podporu nekomerčních kulturních aktivit a  společenského života Malé Strany a Hradčan. NFSL realizoval roku 2013 kolem šedesáti výstav vizuálního umění různých ,převážně mladých autorů a řadu divadelních, hudebních a kulturně společenských akcí a tvůrčích pobytů zahraničních umělců.

V letech 1994 – 1996 se N.R. věnuje výstavbě nadačních atelierů v domě „ U Slunce a Luny“ ,Úvoz 24/160 na pražských Hradčanech, kde NFSL sídlil.  V roce 1996 byla slavnostní akcí „Pozvání do domu“ zahájena činnost NFSL. 

Galerii Josefa Sudka NF uspořádal cyklus asi 40 ti výstav „Mladí profesionálové“. Dále např. výstavy: Eva a Jan Švankmajer, Stanislav Kolíbal, Josef Sudek a František Tichý, Jiří John, Bohuslav Reynek atd.  V nadačních ateliérech v podkroví domu fond realizoval další projekty : například literární a divadelní večery se studenty DAMU, performence  Petra Nikla, autorské divadlo Bohumila Klepla, improvizační večery se studenty Jaroslava Duška z Ježkovy konzervatoře, hudební večery s Vladimírem Mertou a Janou Lewitovou, ale také Mikulášské nadílky či Velikonoční malování do vajíček s místní komunitou. V současné době NFSL již není aktivní.

V roce 2003 Nadja otevřela svůj volně přístupný ateliér a galerii PARAWAN, později show room RAWA design s.r.o. v domě „U zlatého jablka“ na Úvoze, Praha Hradčany, kde tvořila a také průběžně prezentovala s přestávkami svou tvorbu až do r. 2013.

V roce 2009 se společníkem založila společnost RAWA design s.r.o. (RD) Od roku 2014 je jediným společníkem RD. Společnost se věnuje výzkumu, vývoji a designu magnetických aplikací . Koncem roku 2017 Nadja / RD založila dceřinou společnost MAGNETIN to.a.s., která komercionalizuje výsledky vývoje společnosti RAWA design a obchoduje s nehmotným majetkem. RAWA design s.r.o. je majoritním akcionářem MAGNETIN to.a.s.

Nadja je  původce a první vlastník několika patentově chráněných vynálezů v oblasti využití magnetické síly (2007 -2015). První vynález „Magnetický rotační spoj“ Nadja přihlásila k patentové ochraně v r. 2007. Průmyslové vlastnictví později převedla na společnosti RAWA design s.r.o. a MAGNETIN to.a.s. 

Další přihlášky vynálezů v oblasti magnetického spoje následují v letech 2012 – 2015: Sanitary set; navazující Sanitary set s brzděným sklápěním (první původce Artuš RAWA); Variabilní magnetický stavebnicový systém a jeho díl a další sofistikovaný Magnetický spoj.

V roce 2018 byl patent “Sanitary set” udělen v Evropě EP2861118 a validován v 37 státech EP  a následně v  2018 a 2019 byl udělen ve všech přihlášených destinacích: USA US10143342, EuroAsie EA030567, JAR  2015/00157 Indie 10641/DELNP/2014 atd .

Další patent „ Sanitary set s brzděným sklápěním“ EP3352636 byl udělen a validován v EU v r. 2020. 

V rámci společnosti MAGNETIN to.a.s. nyní Nadja spolu se synem Artušem a týmem kolegů pracuje na projektu “Magnetin toilet ” www.magnetintoilets.com

 

Seznam výstav, realizací a knižních ilustrací:

Výstavy:

1976     ČR, Praha, Galerie Via – obrazy, kresby

1979     ČR, Praha, Kulturní dům Gong – kresby

1980     ČR, Dům Malechov – symposium – objekty, prostorová instalace „Prázdný prostor“      

1981     ČR, Praha, "Malostranské dvorky" – objekty, prostorová instalace „Navěky svázáni“

1983     ČR, Mutějovice, "Symposium Chmelnice" – prostorová instalace „Invaze /Zlatí krtci “

1984     ČR, Praha, VŠ klub Řeznická – kresby, obrazy a fobrazy     

1987     ČR, Praha, Galerie Fotochema – fotoplastiky a fobrazy „K obrazu svému“

1988     ČR, Praha, Galerie Fotochema "Jedenáctka" -fotoplastiky a fobrazy

             ČR, Praha, "Salon výtvarných umělců" – fobrazy

             ČR, Praha, Galerie Voršilská "Nová malba" – fotoplastiky

             ČR, Praha, Vojanovy sady, "Barevná plastika" – Pomník herce Eduarda Vojana, fotoplastika

             ČR, Praha, Kulturní dům Vysočany – kresby a obrazy

1989     ČR, Praha, Galerie Rex Rotary, "Rex Rotary Art" – grafika

              ČR, Praha, Staré Město, "Rex Rotary Art" – grafika

              ČR, Praha, Valdštejnská jízdárna – fotoplastiky a fobrazy

              ČR, Praha, Klub na Chmelnici, "37" – fotoplastiky

               ČR, Žďár n/Sázavou , "Fotofest" – fotoplastiky

                SRN, Frankfurt a/M, "Mezinárodní soutěž mladých výtvarných umělců (cena poroty za  originální tvorbu)

                Holandsko, Amsterdam, "Nieuve Kerk" Fotofest – fotoplastiky a fobrazy

                Holandsko , Amsterdam, tvůrčí pobyt jako host města Amsterdam „ Holandské příběhy“

                ČR, Praha, "Dům U zvonu" – grafika

                Francie, Tours, "Chateau Tours" – fotoplastiky a fobrazy

                Rakousko, Vídeň, "Dny české kultury" – fotoplastiky

                ČR, Praha, Klementinum, "Staroměstské dvorky“,prostorová instalace – kovová plastika  kopí a klasy "Vojna a mír"

                ČR, Praha, Galerie Středočesého kraje v Husově ul. "Člověk v obraze" – obrazy

                 Nizozemsko, Eindhoven – fotoplastiky 1990

 1990       SRN, Koln a/R, Museum Ludwig, "Československá fotografie současnost" -  Fbrazy a fotoplastiky 

 1991       Francie, Metz, Městské muzeum – fotoplastiky

                 Luxembourg, Tute Sall – fotoplastiky

                 Francie, Strassbourg – fotoplastiky

                 ČR, Klatovy, "ŠEDÁ CIHLA" – fotoplastiky

                  Dánsko, Odense, Muzeum fotografie – fotoplastiky

                  ČR, Opava, "ŠEDÁ CIHLA" – fotoplastiky

                  ČR, Cheb, "Tajemství ve fotografii" – fotoplastiky a fobrazy

                  SRN, Freiburg – fotoplastiky

1992          ČR, Praha, "Výlet do postmoderny"- fotoplastiky a fobrazy

                  Slovensko, Bratislava – fotoplastiky

                   Nizozemsko, Utrecht – obrazy

                   SRN, Munchen, Galerie Kontrast – obrazy, fotoplastiky

                   Francie, Paris, La Bibliotheque Diderot – fotoplastiky a fobrazy

1993            USA ,Texas, České současné umění- fotoplastiky a fobrazy

                    USA, Coloredo, České současné umění – fotoplastiky a fobrazy

                    USA, Californie, České současné umění – fotoplastiky a fobrazy

                    USA, Chicago, soutěž – návrh pro interiér letiště O'Hara / II. cena 

1994           ČR, Praha, Galerie Václava Špály, „Vánoce a Velikonoce“- obrazy a fobrazy                                                          

                   ČR, Praha, České muzeum výtvarných umění, „Lesní soud“ – obrazy

1996           ČR, Praha, Obecní galerie Beseda, "Malostranští výtvarníci" – obrazy

2000           ČR, Praha, Galerie Josefa Sudka „praga caput regni @ praha zničená deštěm“

2003 – 2007 ČR, Praha, Hradčany , otevřený ateliér a galerie studia PA°RAWA°N

2008 – 2013 ČR, Praha, Hradčany , show room studia PA°RAWA°N a RAWA design s.r.o.

2010      ČR, Kutná Hora , GASK, Výstava k otevření expozice GASK – „Pražské legendy“ v expozici Úcta

2014      ČR, Praha,  Letňany, Design shaker PARAWAN a nábytkové sestavy

              ČR , Praha, PARAWAN v show room LAUFEN

2015      ČR, Praha,  Letňany, Design shaker a nábytkové sestavy

              ČR, Praha,  Výstaviště , Design blok a nábytkové sestavy, 1. model MAGNETIN toulet set _ BRIDGE

2015      SRN, Frankfurt a/M, veletrh Heimtextil – „PARAWAN textil“ ( jako host VEBA expozice)

2016 – současnost _ NR stále tvoří, ale nevystavuje…..

 

                   Knižní ilustrace:

                   1992      Uspávanka,  Gemma89

                   1994      Hartedier, De Geus – Nizozemsko

                   1996     Hartedier, De Geus – Nizozemsko

                   2001      Marné lásky, Euromédia Group-Knižní klub

                   2001      Dcera Slunce a Luny,  Euromédia Group-Knižní klub

                   2002      Má milá Markétko, Amulet

                   2005      Nejkrásnější pohádky o princích, Albatros

                   2010      Vikinská Princezna, Albatrosmédia

                   2016      Moudrost kradu u svatých, Karmelitánské nakladatelství

 

Realizace v architektuře:

                  1983       ČR, Praha, Kulturní dům Bohnice – obrazy

                  1984       ČR, Praha. Karlínská pivnice – stěna – kašírovaný reliéf, malba  „ Pivaři“

                  1985       ČR, Praha, restaurace U Karla IV. – deskové obrazy

                                   ČR, Praha, restaurace U Kazdů – nástěnná malba „Tanečníci“

                                   ČR, Miličín, rekonstrukce nástropních maleb v kostele 

                  1980 – 1992 ČR, ŘÍMOV – obnova poutního místa „Křížová cesta“ – autorské fresky a 

                  deskové obrazy, polychromie dřevěných soch a kovových prvků exteriérových plastik 

                  1996        ČR, Pelhřimov, KB – obrazy

                   2006       ČR, Praha, Klinika GENNET, zástěny „PARAWAN plast“ pro vyšetřovny a odpočívárny

                   2009 – 2015  ČR, Praha, soukromé byty a Pensiony Malá Strana, Staré Město, „PARAWAN wood

                   2019        ČR, Praha , Galerie LUCERNA, design zástěn _ "PARAWAN wood“